[THÔNG BÁO] LIÊN THÔNG VŨ TRỤ 3, VŨ TRỤ 5 VÀ VŨ TRỤ 6 NGÀY 26/4/2022

Thân chào các Chiến binh,

Gọi Rồng Online xin thông báo sẽ tiến hành liên thông Vũ trụ 3, Vũ trụ 5 và Vũ trụ 6, chi tiết như sau:

Thời gian : 10:00 ngày 26/04/2022, thời gian dự kiến hoàn thành: 1 - 2 tiếng.

 

I. QUY TẮC LIÊN THÔNG

Vũ trụ 6 sẽ là vũ trụ chính, các Chiến Binh thuộc Vũ trụ 3 và Vũ trụ 5 sẽ được liên thông với Vũ trụ 6, sau khi liên thông phải đăng nhập vào Vũ trụ 6 để có thể trải nghiệm game (Vũ trụ 3 và Vũ trụ 5 sẽ đóng).

- Một tài khoản chơi nhiều nhân vật ở cả 3 Vũ trụ thì số Zeni sẽ được cộng dồn lại thành 1, còn các vật phẩm khác vẫn giữ nguyên theo từng nhân vật. Các dữ liệu khác, như vũ trụ, nhân vật, các vật phẩm bán trong chợ sẽ giữ nguyên, không bị mất.

- Tất cả các BXH sẽ làm mới và sắp xếp lại khi nhân vật đăng nhập vào game thì thông tin mới được cập nhật trên BXH.

 

II. ĐUA TOP SV

- Điểm đua top câu cá ở Vũ trụ 3 và Vũ trụ 5 sẽ được tổng kết lúc 9h00 ngày 26/04/2022, quà đua top sẽ được trao cùng thời gian với các Vũ trụ còn lại.

 

III. QUÀ LIÊN THÔNG

- Phúc Lợi dành cho các Vũ Trụ vừa được liên thông:

+ Khuyến Mãi Nạp 50% bắt đầu từ 12h 26/04/2022 - 12h 1/5/2022

+ Tăng Ki đánh quái bắt đầu từ 12h 26/04/2022 - 12h 3/5/2022

Tăng 100% thưởng cho 2 mốc cuối quà Online ngày bắt đầu từ 0h 28/04/2022 - 23h59 4/5/2022

- Các Vũ Trụ còn lại sẽ nhận được các phúc lợi:

+ Tăng Ki Đánh Quái bắt đầu từ 12h 26/04/2022 - 12h 28/04/2022

+ Khuyến Mãi Nạp 50% bắt đầu từ 12h 26/04/2022 - 12h 28/04/2022

--- Đại Thiên Sứ Kính Bút ---

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gọi Rồng Online - Game nhập vai Manga số 1 Việt Nam

Fanpage: https://www.facebook.com/gamegoirong

Chat với Admin: https://www.facebook.com/gamegoirong/inbox

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/822012111598748/

Game SG140